Udskriv denne side

GF 2020

Generalforsamling,Børnefamiliegruppen Nordjylland 2020

Børnefamiliegruppen Nordjylland inviterer til generalforsamling i

Torvesalen
Torvet 5, 9400 Nørresundby
Lørdag  01.02.2018 kl.13:00


Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for 2019 og spørgsmål hertil
  3. Regnskab - gennemgang og godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Bestyrelsens ideer til aktiviteter i 2020
  6. Valg af bestyrelsen
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

Tilmelding til barnnordjylland@diabetes.dk senest 20. januar 2020

Vi har også mulighed for at få besøg fra hovedkontoret, men kun hvis der kommer tilmeldinger generelt:

Ida Astrup Jørgensen, Diabetesforeningens Børne og unge konsulent.

Ida er uddannet Cand. Mag. I Pædagogik og Psykologi, og ansat som børne og ungekonsulent i Diabetesforeningen siden maj 2019, hvor hun sidder i rådgivningen og besvarer henvendelser fra unge med diabetes og deres familier om alt fra ret og pligt på skoleområdet, trivsel, børns sygdomsforståelse, psykologhjælp m.m. Derudover er hun med til at udvikle og afvikle initiativer til børn og unge med diabetes og deres familier
Hun har tidligere arbejdet som børnefaglig rådgiver i Børns vilkår, frivilligvejleder i Det Nationale Sorgcenter, underviser i psykologi i gymnasieskolen og elevmentor for unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (heriblandt elever med kroniske sygdomme som diabetes).

Har du udfordringer kommunen, skole eller lign. så er Ida den du henvender dig til.

Mvh BFG Bestyrelsen